Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Klasa piłki ręcznej pod patronatem PGNiG Superligi powstanie w VII Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu. W sobotę 20 stycznia 2018 r.  podpisano stosowne porozumienie w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są Miasto Kalisz, Miejski Klub Sportowy, PGNiG Superliga oraz VII Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu.

Klasa piłki ręcznej w liceum SMS powstanie już od roku szkolnego 2018/2019. link1

O przyjęcie do szkoły mistrzostwa sportowego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy lubią sport i chcą intensywnie trenować, jednocześnie zdobywając wykształcenie na poziomie liceum. Warunkiem przyjęcia do liceum SMS jest:

 - bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania sportu;

 - pomyślne zaliczenie prób sprawności fizycznej, które przeprowadzi trener piłki ręcznej;

 - pisemna zgoda rodziców.

 Zapraszamy chętnych chłopców. Uczniom spoza Kalisza proponujemy miejsca w bursie.