Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl
  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI  Z OBWODU SZKOŁY

 

Od dnia 26 lutego 2024 r. rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ (zgłoszenie  internetowe, należy wydrukować i w formie papierowej dostarczyć z kwestionariuszem (do pobrania ze strony szkoły, zakładka Kwestionariusz lub „klikając” w link: https://www.zs9.kalisz.pl/1docs/kwestionariusz_sp24_2024.pdf ) oraz dwoma zdjęciami dziecka do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W przypadku, gdy szkoła po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie będzie dysponowała miejscami do klasy pierwszej w dniach od 6 maja 2024 r. do 10 maja 2024 r. zostanie uruchomiona rekrutacja dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/

 

Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły (godziny jak wyżej) wraz z Kwestionariuszem (do pobrania ze strony szkoły, zakładka Kwestionariusz lub „klikając” w link: https://www.zs9.kalisz.pl/1docs/kwestionariusz_sp24_2021.pdf) i dwoma zdjęciami.

 

UWAGA

Przyjmujemy tylko komplet dokumentów

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 maja

10 maja

3 czerwca

4 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja

17 maja

5 czerwca

7 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 maja

11 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

23 maja

27 maja

12 czerwca

13 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 maja

17 czerwca