Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Po raz pierwszy w  naszej szkole odbył się konkurs skierowany do  uczniów klas I - III .

26 kwietnia 2023  uczniowie klas I-III przystąpili do konkursu, który przebiegał w 4 etapach z podziałem na kryteria wiekowe.


Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasady ochrony przyrody oraz zwracała uwagę na racjonalne korzystanie z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.

Do etapu  zostało zakwalifikowanych 24 uczniów klas I -III .
W każdej kategorii wiekowej uczniowie zostali  nagrodzeni za wiedzę, umiejętności i miłość do przyrody. Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.

Organizatorem konkursu była p.J.Dominiak.