Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

WAŻNE!

Jeśli kandydat spełnia jakiekolwiek kryterium, należy zaznaczyć informację we wniosku elektronicznym. Dopiero wtedy punkty zostaną doliczone.