Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

INFORMACJA O NABORZE DO KLASY PIERWSZEJ

Od 1 do 8 lutego 2021 r. odbywają się zapisy dzieci do klasy pierwszej.

Aby zapisać dziecko do szkoły rodzic powinien elektronicznie uzupełnić i zatwierdzić wniosek na stronie: https://sp-kalisz.nabory.pl/

WNIOSKÓW NIE NALEŻY DRUKOWAĆ I PRZYNOSIĆ DO SZKOŁY!

24 lutego 2021 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości (listy umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły, rodzic ma możliwość sprawdzenia w systemie elektronicznym, informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

Do 1 marca 2021 r. rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły poprzez złożenie tzw. Oświadczenia woli. Dokument ten wraz z kwestionariuszem oraz 2 zdjęciami należy umieścić w zamkniętej kopercie i wrzucić do pojemnika, który zostanie wystawiony w przedsionku szkoły obok portierni (w dni robocze od 6.30 do 21.00). Bez oświadczenia woli rodziców kandydat nie zostanie zatwierdzony w systemie. Oświadczenie woli powinno być podpisane przez oboje rodziców.

Wzór oświadczenia woli oraz kwestionariusz są do pobrania ze strony szkoły. Będą również udostępnione w formie papierowej przy portierni w szkole.  

4 marca 2021 r. listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości (listy umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły, rodzic ma możliwość sprawdzenia w systemie elektronicznym, informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

Od 8 do 10 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc. Należy powtórnie złożyć wniosek w systemie elektronicznym.

22 marca 2021 r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do publicznej wiadomości (listy umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły, rodzic ma możliwość sprawdzenia w systemie elektronicznym, informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

Od 23 do 24 marca 2021 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej są zobowiązani potwierdzić wolę zapisu dziecka do naszej szkoły poprzez złożenie tzw. Oświadczenia woli. Dokument ten wraz z kwestionariuszem oraz 2 zdjęciami należy umieścić w zamkniętej kopercie i wrzucić do pojemnika, który zostanie wystawiony w przedsionku szkoły. Bez oświadczenia woli rodziców kandydat nie zostanie zatwierdzony w systemie. Oświadczenie woli powinno być podpisane przez oboje rodziców.

29 marca 2021 r. listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostaną podane do publicznej wiadomości (listy umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły, rodzic ma możliwość sprawdzenia w systemie elektronicznym, informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).