Nabór do SP 24

Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Szanowni Rodzice!

Informuję, że do 19 czerwca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

jest uczniem szkoły mającej siedzibę i prowadzącej działalność na terenie Kalisza, zamieszkałym i zameldowanym na pobyt stały w Kaliszu,

jest uczniem klasy 4-8 lub klasy gimnazjalnej,

jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,

osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas 4-6 wynosi minimum 5.20,  średnia ocen dla ucznia klas 7-8 oraz klas gimnazjalnych wynosi minimum 4.80, średnia ocen dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wynosi minimum 4.10

dochód na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,

posiada wyjątkowe osiągnięcia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Prosimy rodziców o wpisywanie wyjątkowych osiągnięć ucznia uzyskanych w poprzednim półroczu oraz średniej ocen z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

Aneta Justyńska

Dyrektor