Kaliskie drogi do niepodległości

[12.04.2018] W szkole „na kwiatku” można oglądać wystawę poświęconą odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Prelekcji na temat Kalisza i jego losów podczas lat zaborów i wojny, mogli wysłuchać uczniowie z klasy 2f i 2d. Wykłady na ten temat przeprowadziła pani Monika Waliś z Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Zarówno wystawa jak i prelekcje, mają przybliżyć wszystkim uczniom naszej szkoły, długie lata niewoli i trud odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wystawa i prelekcje zostały przeprowadzone z inicjatywy Moniki Polińskiej.

Administracja i zarządzanie: Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu