15 grudnia klasa IIIG odwiedziła planetarium. Uczniowie obejrzeli "Dobór naturalny, czyli co sprawia, że powstają nowe gatunki roślin i zwierząt". Projekcję poprzedził krótki opis zjawisk astronomicznych zachodzących aktualnie na niebie. 
Kolejnym punktem programu było spotkanie z Paintballem, gdzie uczniowie świetnie się bawili. Opiekunami wycieczki byli Anna Tempka i Grzegorz Kalek.

Administracja i zarządzanie: Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu