Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to symulacyjna gra inwestycyjna, która uczy inwestowania na giełdzie. Zwycięzcy, czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także najlepsi finaliści kursu e-learningowego zdobywają cenne nagrody.

Uczniowie: Jakub Popiołek, Wiktor Wachowski, Jakub Baran i Wiktor Wechman stworzyli zespół, którego opiekunem jest Tomasz Walendowski.

Konkurs polega na inwestowaniu wirtualnego kapitału 20 tys. zł w instrumenty warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Środki te zdeponowane są na nieoprocentowanym rachunku pieniężnym, który wraz z rachunkiem papierów wartościowych stanowi część rachunku inwestycyjnego każdego zespołu. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w Grze są wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y i kontrakty terminowe na akcje pojedynczych spółek. Transakcje odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej.