Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Pobierz plik w formacie pdf.

Administracja i zarządzanie: Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu