Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

[23.04.2021] Zaplanowany na 24 października  2020 roku XX REJONOWY PRZEGLĄD MONODRAMÓW został z powodu pandemii rozstrzygnięty z dużym opóźnieniem.

Jury w składzie: Kamilla Kiermasz, Barbara Wąsik oraz Bożena Bochen pełniąca funkcję sekretarza oceniło przygotowane prezentacje na podstawie przesłanych nagrań wideo.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.


Zwyciężczyniami wśród  najmłodszej i najliczniej reprezentowanej grupy zostały Maja Andrzejak ze Szkoły  Podstawowej nr 17 w Kaliszu oraz Nikola Jarosik ze Szkoły Podstawowej w Droszewie, miejsce II zajęła Kinga Pisula reprezentująca Szkołę Podstawową nr 10 w Kaliszu, a III Miłosz Nawrocki ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu, wyróżnienia przyznano Lenie Szablewskiej z tej samej szkoły oraz Aleksandrze Garsztce z Droszewa.

W kategorii uczniów klas IV - VI  jury nie przyznało I miejsca, II miejsce zajęła Zuzanna Pogorzelec ze Szkoły Podstawowej w Moskurni, a miejsce III Hanna Kardaś. Wyróżnienie otrzymała Łucja Owczarek. Obie uczennice reprezentowały Szkołę Podstawową w Koźminku  

W najstarszej kategorii przyznano wyróżnienie dla Wojciecha Chudziaka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu.

Jury wyraziło uznanie dla zaangażowania wykonawców i ciekawych propozycji interpretacyjnych. Komisja artystyczna podkreśliła, że mimo trudnych warunków, udało się twórcom, opiekunom, reżyserom, małym aktorom i zapewne domownikom stworzyć niezwykle interesujące spektakle.
Jury dziękuje wszystkim za przygotowanie prezentacji konkursowych, a wykonawcom życzy wytrwałości w doskonaleniu umiejętności warsztatowych i podejmowaniu kolejnych wyzwań artystycznych.

Wszyscy uczestnicy przeglądu oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki a laureaci nagrody książkowe zakupione dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców naszej szkoły.

Bożena Bochen – sekretarz jury