Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Pawła II w Kaliszu

od 14 marca 2022 r. przyjmowanie do klasy pierwszej dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Pawła II w Kaliszu. Zapisy wyłącznie elektronicznie: https://sp-kalisz.nabory.pl/

WNIOSKÓW NIE NALEŻY DRUKOWAĆ I PRZYNOSIĆ DO SZKOŁY!

do 1 czerwca 2022 r. Rodzice kandydatów z obwodu proszeni są o dostarczenie Kwestionariusza (do pobrania w zakładce Kwestionariusz) oraz dwóch zdjęć dziecka. Kwestionariusz i zdjęcia należy umieścić w zamkniętej kopercie i wrzucić do pojemnika, który zostanie wystawiony w przedsionku szkoły obok portierni (w dni robocze od 6.30 do 21.00). 

od 1 do 10 czerwca 2022 r. rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (zostanie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy w szkole będą wolne miejsca). Rekrutacja odbywa się  elektronicznie: https://sp-kalisz.nabory.pl/ Potwierdzenie woli przyjęcia również w formie elektronicznej.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 czerwca

10 czerwca

5 lipca

7 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 czerwca

22 czerwca

11 lipca

15 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 czerwca

22 lipca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki

28 czerwca

30 czerwca

25 lipca

26 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 lipca

29 lipca

 

Kryteria rekrutacji (dotyczy dzieci spoza obwodu):
 

   

 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

64

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 

32

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu 

16

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic

8

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki 

4

 

WAŻNE!

Jeśli kandydat spełnia jakiekolwiek kryterium, należy zaznaczyć informację we wniosku elektronicznym. Dopiero wtedy punkty zostaną doliczone.

 

do 30 czerwca 2022 r. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły proszeni są o dostarczenie Kwestionariusza (do pobrania w zakładce Kwestionariusz) oraz dwóch zdjęć dziecka. Kwestionariusz i zdjęcia należy umieścić w zamkniętej kopercie i wrzucić do pojemnika, który zostanie wystawiony w przedsionku szkoły obok portierni (w dni robocze od 6.30 do 21.00).