Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

AKTUALIZACJA, 16 CZERWCA 2020

Harmonogram i dokumentacja w rekrutacji
do VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu
na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie Ankiety i Kwestionariusza ze zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły mistrzostwa sportowego (do pobrania ze strony szkoły http://www.zs9.kalisz.pl ); można przesłać na email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

od 20 maja 2020 r.
do 3 czerwca 2020 r.

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do VII LO SMS. Wniosek należy uzupełnić elektronicznie – do pobrania https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

Należy zatwierdzić wniosek w systemie. Warto upewnić się, że wniosek jest widoczny dla szkoły – w tym celu proszę telefonować do sekretariatu 62 76 85 470, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

Należy oprócz wniosku złożyć:

- orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia kandydata umożliwiający podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – na podstawie art. 137 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Informację taką składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Wówczas orzeczenie lekarza należy dostarczyć do sekretariatu nie później niż do 18 sierpnia 2020 r. Nieprzedłożenie orzeczenia w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania do szkoły.

- 2 zdjęcia legitymacyjne.

Orzeczenie lekarskie i zdjęcia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz

od 15 czerwca 2020 r.
do 22 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Świadectwo należy umieścić jako załącznik do wniosku zapisanego w systemie:
https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

4

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

piłka siatkowa dziewcząt: 23 czerwca 2020 r. w godz. 15.00-17.00, sala szkolna

24 czerwca 2020 r. w godz. 15.00-17.00, sala szkolna

piłka siatkowa chłopców: 23 czerwca 2020 r. w godz. 12.00-14.00, sala szkolna

piłka nożna chłopców: 26 czerwca 2020 r. w godz. 17.30-19.00, stadion, Wał Matejki
(obok Aquaparku)

piłka ręczna chłopców: 7 lipca 2020 r. w godz. 10.00-12.00 hala Arena (wejście przez
szkołę)

Obowiązuje strój sportowy!

od 23 czerwca 2020 r.
do 7 lipca 2020 r.;

II termin do 30 lipca 2020 r.

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie należy umieścić jako załącznik do wniosku zapisanego w systemie:
https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

uzupełnienie wszystkich innych brakujących załączników (np. zdjęcia, orzeczenia lekarskiego)

od 13 sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

 

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.